Sciencefiction steeds dichterbij de realiteit

Lees het artikel Sciencefiction wordt werkelijkheid, waarschuwt ook Elon Musk. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ fundamenteel
▢ kunstmatige intelligentie
▢ het patent
▢ mechanisch
▢ de beleidsmakers

Leerdoel:
▢ Ik kan standpunten in een artikel inventariseren in een schema

Opdracht:
Zet kort de in het artikel besproken kansen en bedreigingen van nieuwe technologie op een rij.