Wereld geschokt over gifgas Douma

Lees het artikel OPCW stelt onderzoek in naar mogelijke gifgasaanval Douma. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de provocatie
▢ chemische wapens
▢ de conventie
▢ de kentering
▢ ratificeren

Leerdoel: 
▢ Ik kan een tekst / clip samenvatten in een tijdlijn
▢ Ik kan vertellen hoe landen chemische wapens reguleren

Opdracht:
Vat de tekst en de clip samen in een tijdlijn.