Een schaduw over het WK

Lees het artikel Drama MH17 overschaduwt WK voetbal in Rusland. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ consequent
▢ de ironie
▢ de staat
▢ het Openbaar Ministerie
▢ de persconferentie

Leerdoel:
▢ Ik kan vragen bedenken bij een tekst

Opdracht:
1. Waarover gaat deze tekst?
2. Wat moet je al weten om de tekst goed te kunnen begrijpen?
3. Noteer alle vragen die je hebt na hetlezen van de tekst?

antwoordenblad