Insectensterfte zorgwekkend

Lees het artikel 'Met de huidige insectensterfte is er over één generatie alleen nog dode natuur'. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
 ▢ de populatie
 ▢ de voedselpiramide
 ▢ de vogelstand
 ▢ de schaalvergroting
 ▢ de biodiversiteit

Leerdoel:
▢ Ik kan verbanden van oorzaak-gevolg benoemen

Opdracht:
1. Welke menselijke oorzaken zijn er voor de afname van het aantal insecten?
2. Wat is het effect van eenzijdige landbouw?
3. Welke radicale verandering zou helpen?
4. Boeren zitten klem. Leg uit.
5. Wat zouden consument concreet moeten veranderen in hun wensen?
6. Wat zouden hiervan de effecten zijn?
7. Waarom kan het nuttig zijn verschillende gewassen door elkaar te verbouwen (stroken)?