Internationaal onderzoeksteam presenteert resultaten MH17

Lees het artikel JIT: Raket die MH17 neerhaalde was van 53e Russische brigade. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat: 
▢ valideren
▢ nuanceren
▢ de autoriteiten
▢ de federatie
▢ de constatering

Leerdoel:
▢ Ik kan een verslag kort samenvatten

Opdracht:
Noteer de hoofdlijnen van het verslag. Maak een goede afweging welke details wel of niet relevant zijn.

antwoordenblad