Je weet niet wat je hoort!

Lees het artikel Dit zegt de wetenschap over dat gekke ´Laurel of Yanny´-fragment. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ de perceptie
▢ de illusie
▢ de frequentie
▢ de audio

Opdracht:
1. Maak een korte mondelinge uitleg over dit fenomeen. Schrijf de uitleg letterlijk op.
2. Lees hem aan een andere leerling voor en vraag om feedback.
3. Verwerk de feedback in je uitleg.
4. Lever het blad daarna in.

antwoordenblad