Rechters willen snelle schoonmaak Taj Mahal

Lees het artikel Insecten teisteren Taj Mahal; toeristen zien groen en geel. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ het mausoleum
▢ de tombe
▢ het hooggerechtshof
▢ de minaret
▢ de trekpleister

Leerdoel:
▢ Ik kan schriftelijk en mondeling verslag doen over een nieuwsbericht

Opdracht:
Schrijf voor het journaal een korte tekst over de problemen en de uitspraak van de rechter. Zorg dat de tekst goed loopt en geschikt is om te worden voorgelezen. Lees de tekst voor aan iemand of lees hem een paar keer hardop voor.

antwoordenblad