Twee nieuwe pagina´s voor Het Achterhuis

Lees het artikel Twee afgeplate pagina´s van dagboek Anne Frank ontcijferd. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ permanent
▢ schunnig
▢ fictie
▢ onbevangen
▢ het perspectief
▢ het werelderfgoed

Leerdoel:
▢ Ik kan een nieuwsbericht kort samenvatten

Opdracht:
Doe kort verslag van dit nieuws. Zet de belangrijkste feiten in een alinea bij elkaar. Zorg voor een logische opbouw en goed lopende zinnen.

antwoordenblad