Wetenschappers maken embryo´s uit stamcellen

Lees het artikel Onderzoekers maken embryo zonder ei- of zaadcellen. Beantwoord daarna de vragen. 
Bekijk de video pas na het maken van de opdracht.

Woordenschat:
▢ de stamcel
▢ de discipline
▢ synthetisch
▢ de genetica
▢ ethisch

Leerdoel: 
▢ Ik kan de kern van een artikel samenvatten en bespreken

Opdracht:
- Leg in steekwoorden of in de vorm van een mindmap de ontdekking en haar betekenis uit.
- Vergelijk deze uitleg met die van een ander.
- Hierna krijg je van de docent een nakijkblad. Kijk samen jullie uitleg na. Noteer wat hierin evt. ontbreekt.

antwoordenblad