DE DUURZAAMHEIDSHOW - 15 JUNI


De leerlingen van Tiener College maken in het voorjaar een aantal talkshows. Ze gaan over duurzame onderwerpen. Twee leerlingen zijn de presentatoren. Vijf leerlingen zijn gasten. Samen gaan deze leerlingen in gesprek over de volgende vijf onderwerpen (onder voorbehoud).

Giftig De verwoestende werking van bestrijdingsmiddelen op bijen (en insecten) wordt steeds duidelijker. Wetenschappers doen een oproep tot behoud van de bij: stop het gif. Meer lezen
Betongrijs land In veel Afrikaanse landen neemt verstedelijking toe. Veel natuur gaat verloren. Ook in Oeganda lijken dieren verdreven te worden door bebouwing. Meer lezen
Zicht Onderzoekers toonden onlangs aan dat een groot aantal dieren lang zo scherp niet ziet als we altijd aannamen. Meer lezen

Grote groene stad Rotterdam denkt na over méér groen in de stad. Een mogelijkheid is langgerekte stroken groen zoals je die ook in New York vindt. Meer lezen
Terugkeren Goede opvang voor dieren uit het wild is van groot belang. In de opvang worden de dieren klaargestoomd om terug te keren naar de natuur. Op een open dag laten medewerkers zien hoe ze dat doen. Meer lezen