Een woud waar nog nooit iemand kwam

Lees het artikel Vulkaan verbergt ultiem geschenk voor biologen: een onontdekt regenwoud. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ ongerept
▢ onaangeroerd
▢ onaangetast
▢ ge├»soleerd
▢ het ecosysteem

Leerdoel:
▢ Ik kan kleine en grote invloeden op ecosystemen benoemen

Opdracht:
1. Leg uit wat we verstaan onder een ecosysteem.
2. Benoem kleine invloeden opm ecosystemen.*
3. Benoem grote invloeden op ecosystemen.*

*Gebruik ook andere bronnen om zoveel mogelijk invloeden te verzamelen.

antwoordenblad