Gespannen uitkijken naar de top

Lees het artikel Stemming in Zuid-Korea: hoopvol maar voorzichtig. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de onderhandelingen
▢ verzoenen
▢ de hereniging
▢ het treffen
▢ de veiligheidsgaranties

Leerdoel:
▢ Ik kan m.b.v. enkele vragen de kern van een tekst benoemen

Opdracht:
1. Wat is het belangrijkste doel van de ontmoeting tussen VS en Noord-Korea?
2. Wat kan een bedreiging zijn voor deze top?
3. Welk vervolg verwacht men na deze top?
4. Wat zijn de belangrjkste standpunten die de schrijver tegenkomt?
5. Hoe is volgens het artikel de verhouding tussen Noord- en Zuid-Korea?

antwoordenblad