Herinneringen uploaden

Lees het artikel Kan ons bewustzijn buiten ons lichaam bestaan? Ontmoet Bina48, de mens die toevallig een robot is. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ het object
▢ het prototype
▢ de kloon
▢ analoog
▢ ethisch

Leerdoel:
▢ Ik herken ethische vragen
▢ Ik kan ethische vragen kort toelichten

Opdracht:
1. Bespreek kort de ideeën in het artikel over het creëren van een ´geesteskloon´.
2. Verzamel de ethische vragen die het artikel bespreekt.
3. Bespreek per vraag in hoeverre het artikel een antwoord geeft op de vraag.

antwoordenblad