Hoe goed zien de verschillende diersoorten?

Lees het artikel De meeste dieren zien de wereld minder scherp dan wij. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ visuele
▢ de interactie
▢ de publicatie
▢ de primaat
▢ de kanttekening

Leerdoel: 
▢ Ik kan de kern van een verslag kort presenteren

Opdracht:
Maak een korte presentatie over de kern van het onderzoek.

antwoordenblad