Keizerlijke reconstructie

Lees het artikel 3D-reconstructie van gezicht Caesar: ‘Net iemand die je kunt tegenkomen bij de supermarkt’. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de reconstructie
▢ waarheidsgetrouw
▢ de interpretatie
▢ de symboliek
▢ symmetrisch

Leerdoel: 
▢ Ik kan de kern van een tekst samenvatten

Opdracht:
Maak een kaartje om bij de reconstructie van Caesar te plaatsen. Leg op het kaartje uit hoe de reconstructie totstandkwam en wat hem waarheidsgetrouw maakt. Maak de tekst niet langer dan tien zinnen. Zorg dat je de kern van het artikel goed samenvat op het kaartje.

foto (c) Maja d'Hollosy, RMO Leiden

antwoordenblad