Sterrenoorlog

Lees het artikel Trump lanceert nieuw ruimteleger. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de militarisering
▢ de missie
▢ strategisch
▢ de doeleinden
▢ hemellichaam

Leerdoel: 
▢ Ik kan het begrip wapenwedloop uitleggen met enkele voorbeelden

Vragen:
1. ¨Het is de essentie van het Amerikaanse karakter om nieuwe grenzen te slechten¨
(alinea 5). Leg deze uitspraak uit.
2. Wat wordt bedoeld met ¨de verkeerde richting¨ (alinea 6)?
3. Wat is militarisering (alinea 7)?
4. Welke synonieme uitdrukking van militarisering vind je in alinea 6-9?
5. Waarom is Trumps plan niet in strijd met het ruimteverdrag uit 1967?
6. Wat kan mogelijk uiteindelijk met lasers?
7. Wat is de zwakke plek van GPS?