Australië scherp tegenover weigeraars

Lees het artikel Australië beboet ouders die kinderen niet laten inenten. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de vaccinatie
▢ de immuniteit
▢ de volksgezondheid
▢ de levensstandaard
▢ het lik op stuk-beleid

Leerdoel: 
▢ Ik kan uitleggen hoe vaccins werken
▢ Ik kan argumenten voor en tegen vaccinatie bespreken

Opdracht:
1. Leg uit welke gevaren vaccinatie weigeren kan opleveren.
2. Bespreek waarom groepen bezwaar hebben tegen vaccinatie.

antwoordenblad