Plekken om voor eeuwig te bewaren

Lees het artikel Van verborgen kerken tot heilig regenwoud: dit is het nieuwe werelderfgoed. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ het erfgoed
▢ architectonisch
▢ de trekpleister
▢ de nominatie
▢ imposant
▢ meedingen

Leerdoel:
▢ Ik kan de betekenis en waarde van werelderfgoed bespreken

Opdracht:
1. Wat hebben de plekken gemeenschappelijk?
2. Wie kiezen werelderfgoed?
3. Welke criteria hanteren zij?
4. Geef een definitie van werelderfgoed.
5. Wat is erfgoed in jouw omgeving?
6. Wat is het belang van erfgoed?