Archeologen vinden oudste Nederlandse ´tekstje´

Lees het artikel Bekrast potje is oudste ‘tekst’ van Nederland – maar wat staat er eigenlijk? Maak daarna de opdracht.

Woordenschat: 
▢ desgevraagd
▢ ongekend
▢ ´systeem´
▢ de suggestie
▢ het runenschrift

Leerdoel: 
▢ Ik kan de kern van een tekst heel beknopt samenvatten

Opdracht:
Maak een museumbordje om bij het potje te hangen. Zorg dat je op het bordje de kern van het artikel noteert.

antwoordenblad