Een stevige Troonrede met de nodige lef

Lees het artikel Lieve Koning, ze laten u weer gruwelijkheden zeggen. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ bloedeloos
▢ de tweedracht
▢ de hiĆ«rarchie
▢ de logica
▢ het gemoed
▢ wemelen
▢ de kaalslag

Leerdoel:
▢ Ik kan het thema en de kerngedachte van een betoog of een column benoemen

Opdracht:
1. Wat is het thema van de tekst?
2. Tweemaal spreekt de schrijfster over kaalslag. Wat bedoelt ze beide keren met het woord?
3. Wat zijn de belangrijkste tips die ze geeft aan de premier, de ministeries en hun speechschrijvers?
4. Wat is de hoofdgedachte van de tekst?
5. Verwacht de schrijfster dat moeilijke politieke vraagstukken in de Troonrede voorkomen? Op wat voor manier geeft ze haar verwachtingen daarover aan?

antwoordenblad