Mijn strijd

Lees het artikel Mein Kampf ligt in de boekwinkel, 'maar we vragen er geen aandacht voor'. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ prominent
▢ verantwoord
▢ de editie
▢ het facsimile
▢ antiquarisch
▢ de materie
▢ het pamflet

Leerdoel:
▢ Ik kan kort vertellen wat Hitler in Mein Kampf (Mijn strijd) bespreekt
▢ Ik kan argumenten noemen voor het vroegere verbod van het boek

Opdracht:
Maak een infographic over de inhoud en het verbieden/toestaan van het boek.

antwoordenblad