Protest tegen uitzetting

Lees het artikel 'Lili en Howick zijn onze kinderen'. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de bevoegdheid
▢ de optie
▢ de voogdij
▢ de kinderrechten
▢ de staatssecretaris
▢ op losse schroeven

Leerdoel:
▢ Ik kan redenen bespreken waarom mensen vluchten / asiel aanvragen

Opdracht:
1. Vat de tekst samen in maximaal tien vragen. Schrijf de vragen en de antwoorden op.
2. Op welke twee vragen over de uitzetting geeft de tekst geen antwoord? Schrijf ze op.

antwoordenblad