Radicalisme achter je laten

Lees het artikel Kun je een jihadist van zijn overtuiging afbrengen? Beantwoord daarna de vragen. 

Woordenschat: 

▢ de jihadist
▢ de extremist
▢ de reclassering
▢ de ideologie
▢ beteren
▢ de-radicalisering

Leerdoel:
▢ Ik kan een mening in een tekst kort in eigen woorden weergeven

Opdracht:
1. Wat is de kritiek van de directeur van het ICCT?
2. Wat bedoelt zij met 'home grown' jihadisme?
3. Wat bedoelt ze met tunnelvisie?
4. Welke drie groepen die gevaar lopen te radicaliseren, noemt ze in het artikel?
5. In hoeverre geeft het artikel antwoord op de vraag in de titel?