Staking!

Vandaag is een stakingsdag in het basisonderwijs. Veel scholen zijn dicht. De leerlingen zijn vrij en de leraren werken een dag niet. Ze vinden dat er het nodige moet veranderen in het onderwijs. Dus richten ze met een dag staking hun klacht tot de politiek en in het bijzonder de minister van onderwijs.


Woordenschat:
▢ de CAO
▢ de sector
▢ de werkdruk
▢ de vakbond
▢ de werkgever
▢ legitiem

Leerdoel: 
▢ Ik kan redenen bespreken waarom werknemers staken

Opdracht:
Ga op zoek naar een recent artikel over deze staking. Onderzoek waarom de leraren staken. Vertel ook welke veranderingen zij willen in het onderwijs.


Populaire posts