🎞 Geschiedenis krijgt kleurKunstenares Marina Amaral kleurt iconische zwart-witfoto´s in. Ze is ook betrokken bij het project Faces of Auschwitz, dat de levens van Holocaustslachtoffers beschrijft met door Marina ingekleurde foto´s. Je kunt haar portfolio bekijken op haar website.

Lees de artikelen om wat meer te weten te komen over het proces van inkleuren. De Tijd In Kleur: nieuwe urgentie voor historische foto’sBraziliaanse artieste brengt oude zwart-wit foto’s kleurig tot leven en Historische foto's ingekleurd: 'Je begrijpt beter wat ze meemaakten' Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ iconisch
▢ artistieke keuze
▢ interpreteren
▢ het portfolio

Leerdoel: 
▢ Ik kan verschillende soorten historische bronnen benoemen

Opdracht:
1. Amaral is afhankelijk van historisch onderzoek. Leg uit.
2. Amaral moet kleur soms interpreteren. Leg uit.
3. In een aantal gevallen maakt ze een artistieke keuze. Leg uit.
4. Welk effect wordt aan de kleuren toegeschreven?
5. Bij welke foto´s uit de artikelen en het portfolio van Amaral merk jij dat effect het sterkst?

antwoordenblad