Grote zorgen om bedreiging wilde dieren

Lees het artikel Populaties wilde dieren meer dan gehalveerd. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de populatie
▢ de aanjager
▢ de biodiversiteit
▢ de overexploitatie
▢ ageren
▢ de consensus
▢ de retoriek

Leerdoel:
▢ Ik kan belangrijke bedreigingen voor dierenpopulaties benoemen

Opdracht:
1. Noteer de verschillende zorgen die de schrijver noemt.
2. Schrijf een kort betoog n.a.v. het nieuwsbericht.
3. HV: Vergelijk je betoog met We trekken een bloedspoor over de wereld. Lees eerst deze tekst. Noteer daarna belangrijke overeenkomsten en verschillen tussen dit betoog en jouw betoog.

antwoordenblad