Na openlijke excuses volgen schadevergoedingen

Lees het artikel NS wil schadevergoeding aan holocaustslachtoffers gaan betalen. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de morele gronden
▢ het symbolisch effect
▢ een zwarte bladzijde
▢ de compensatie
▢ openlijk

Leerdoel: 
▢ Ik kan uitleggen waarom de NS schadevergoedingen uitkeert

Opdracht:
1. Wat heeft de NS besloten?
2. Wat zijn de redenen voor het besluit?
3. Wat heeft NS te maken gehad met holocaust?
4. Wat maakt besluit onverwacht?
5. Wat ging er aan het besluit vooraf?
6. Hoe gaat de NS het besluit uitvoeren?