Sintgeschiedenis

Over de historische Sint Nicolaas is veel geschreven.

Lees de tekst De geschiedenis van Sint Nicolaas.

Woordenschat:
▢ de heiligverklaring
▢ de beschermheilige
▢ de overlevering
▢ de icoon

Doelen:
▢ Ik kan enkele bronnen samenvatten in steekwoorden
▢ Ik kan met behulp van enkele bronnen een korte levensbeschrijving maken

Opdrachtl:
Kies uit de tekst vijf belangrijke feiten en beweringen over Sint Nicolaas. Zorg dat ze een goede samenvatting vormen van het leven en de legendarische verhalen over Sint Nicolaas. Schrijf de vijf feiten en beweringen met enkele steekwoorden op een blad en neem dat mee naar de volgende les. Een aantal leerlingen presenteert hiermee kort het leven van Sint Nicolaas.