Eten voor de oorlog

Lees het artikel Noordvoorraad uit WO II ontdekt in holle ruimte huis Nijmegen. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ in quarantaine
▢ de collectie
▢ overhevelen

Leerdoel:
▢ Ik kan een nieuwsbericht mondeling samenvatten

Opdracht:
Lees het artikel en bekijk de clip.
Maak aantekeningen.
Vertel daarna de kern aan een klasgenoot.
Vraag om feedback over inhoud en spreekvaardigheid.

geen antwoordenblad

Populaire posts