Joelbomen en kerstbomen

Lees het artikel Geschiedenis van het gebruik van de kerstboom. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ het Joelfeest
▢ de theorie
▢ het fenomeen

Leerdoel: 
▢ Ik kan de herkomst van kerstgebruiken uitleggen

Opdracht:
Vat de kern van het artikel samen in vijf vragen.

geen antwoordenblad