De school uit marcheren

Het begon met Greta Thunberg. Ze woont in Zweden en zei niet meer naar school te gaan. Niet zolang de regeringen geen ingrijpende maatregelen iezen voor een beter klimaat. Nu volgen in Europa steeds meer andere jongeren haar voorbeeld. Ze organiseren marsen en spijbelen een dag om te protesteren tegen nog te weinig ingrijpende maatregelen voor het klimaat. Lees meer over de marsen

Woordenschat:
▢ de mars
▢ de absentie
▢ de navolging

Leerdoel: 
▢ BB 
▢ KGT 
▢ H 
▢ 

Opdracht:  
Schrijf een briefje aan school waarin je vertelt dat je naar de mars wilt gaan, waarom je dat wilt en in hoeverre je recht hebt op verlof voor deelname. Denk aan een passende aanhef en een passend slot.