Hierom leer je geschiedenis!

Gisteren verscheen in de krant een pleidooi om de Nederlandse geschiedenislessen internationaler te maken. Bovendien moeten ze eigentijdser worden. Want hoeveel aandacht is er nu voor de geschiedenis van de 21 eeuw? Lees meer over de ideeën over het geschiedenisonderwijs in Van der Schans: Ook geschiedenis van Turkije op school


Woordenschat: 
▢ de grondlegger 
▢ het referentiekader
▢ het kantelpunt
▢ chronologisch
▢ pleiten
▢ de notitie
▢ het curriculum

Leerdoel: 
BK Ik kan een centraalstandpunt in een tekst kort benoemen
GT / HIk kan een centraalstandpunt in een tekst kort benoemen / Ik kan standpunten in meerdere bronnen vergelijken met elkaar

Opdracht:
Lees de tekst goed door. Lees daarna eerste alle vragen door. Beantwoord ze daarna.

1. Wat is en blijft belangrijk in geschiedenisles volgens Van der Schans?
2. Welke veranderingen zijn volgens hem nodig?
3. Waarom vindt hij deze veranderingen nodig?
4. Wat is volgens hem het belang van het leren over je eigen geschiedenis?
5. Wat stelt hij verder voor?
6. Hoe denk jij over zijn standpunt?
7. Bekijk hoe in de media is gereageerd op zijn standpunt. Kies één bron (tekst en/of video) over het onderwerp en vergelijk de standpunten van je twee bronnen (GT/HV)