Maanplantjes

China heeft een sonde op de maan gezet. Aan boord is van alles voor onderzoek. Onder andere zaden. De Chinezen zijn benieuwd of ze ontkiemen en hoe lang de kiemen het volhouden. Het uiteindelijke doel van organismen in de ruimte is ontdekken hoe wij mensen er zouden kunnen leven. Lees meer over de missie

Woordenschat: 
▢ de sonde
▢ ontspruiten
▢ het organisme

Leerdoel: 
BB Je beschrijft een ecosysteem en geeft een voorbeeld van een ecosysteem.
KGT  Je beschrijft een ecosysteem en geeft voorbeelden van een ecosysteem op verschillende schaalniveaus.
 Je herkent ecosystemen op verschillende schaalniveaus en je geeft voorbeelden van gebieden waar de draagkracht van het natuurlijk milieu is overschreden.
Je herkent ecosystemen op verschillende schaalniveaus, je geeft voorbeelden van gebieden waar de draagkracht van het natuurlijk milieu is overschreden en je herkent milieuproblemen.

Opdracht:
1. Beschrijf het ecosysteem waarmee de Chinezen op de maan proeven doen?
2. Zoek in andere bronnen hoe het experiment verder is verlopen? Wat waren de oorzaken van het slagen / mislukken van het experiment?