Met de wolf verandert alles

Lees het artikel 'Komst meerdere wolven gaat ecosysteem Veluwe veranderen'Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
▢ Ik kan onderwerp en hoofdgedachte van een fragment bepalen
▢  Ik kan vragen die aan bod komen benoemen
▢  Ik kan deze vragen beantwoorden met het fragment
▢ GT/HV Ik kan antwoord geven op minder beantwoorde vragen met behulp van een extra bron

Opdracht:
1. Wat is het onderwerp van de clip?
2. Wat is de hoofdgedachte van de clip?
3. Welke vragen worden in de clip beantwoord?
4. Welke vraag wordt het beste beantwoord?
5. Wat is het antwoord?
6. Welke vraag wordt het minst goed beantwoord?
7. Welke informatie ontbreekt in het antwoord? Schrijf het op in de vorm van een vraag. GT/HV
8. Kies een van deze vragen en beantwoord hem met een extra online bron. Noteer het antwoord.
Noteer auteur/maker, titel en vindplaats. GT/HV