De rekening graag...

De meningen over de EU zijn scherp verdeeld. Naast absolute voorstanders van intensieve samenwerking zijn er nkiet te overtuigen voorstanders van een ´exit´. In de campagne voor de Europese verkiezingen legde politici vooral ook uit wat de EU ons oplevert of juist kost. Lees meer over de kosten en baten in het artikel Wat kost de EU en wat levert het op? Makkelijke vragen, moeilijke antwoorden.

Woordenschat: 
▢ de raming
▢ de afdracht
▢ de begroting
▢ de mal
▢ de component
▢ de compensatie

Leerdoel: 
▢ Ik kan met behulp van enkele vragen de kern van een tekst (inkosten en uitgaven van de EU) benoemen

Opdracht:
Beantwoord de vragen.
1. Waaruit bestaan de inkomsten van de EU?
2. Wat betaalt de EU daar vervolgens mee?
3. Wat voor bijdragen ontvangt Nederland van de EU?
4. Hoe komen landen in aanmerking voor korting op de EU-bijdrage?
5. Wat zijn de doelen van de EU volgens dit artikel?
6. Wat zijn belangrijke argumenten van voorstanders van beperkte samenwerking of een vertrek uit de EU?