Neanderdata

Archeoloog Fulco Scherjon was in zijn vorige leven ict-er. Die kennis gebruikt hij in zijn geschiedenisonderzoek. Hij zoekt met massa´s aan data naar een antwoord op de vraag hoe het leven van de neanderthalers was. Lees meer over zijn onderzoek in het artikel Hij laat de neanderthalers uitsterven, telkens weer.


Woordenschat:
▢ de neanderthaler
▢ de simulatie
▢ het computermodel
▢ het open einde

Leerdoel:
▢ Ik kan de globale inhoud van een complexe tekst vaststellen

Opdracht:
1. Welke gegevens heeft Scherjon om mee te werken in zijn simulaties?
2. Hoe gaat Scherjon te werk?
3. Welke concrete vragen uit zijn onderzoek noemt het artikel?
4. Welke kleine en grote ontdekkingen deed Scherjon?