Hitteplan: Nederland houdt het hoofd koel

Met een veranderend klimaat en steeds ouder wordende bevolking stelde Nederland na 2006 een hitteplan in. Bij voorspelde extreme warmte wordt het van kracht. Ook voor deze week geldt het plan. Lees meer over de maatregelen in het artikel Wat houdt het 'levensreddende' Nationaal Hitteplan precies in? 

Woordenschat
▢ het hitteplan
▢ chronisch
▢ de zorginstantie
▢ wapenen

Leerdoel
▢ Ik kan de belangrijkstee informatie uit een bron selecteren
▢ Ik kan de informatie heel visueel en heel duidelijk presenteren

Opdracht
1. Selecteer de belangrijkste informatie. Kies met name informatie over wat gevolgen van de hitte zijn en wat goede (voorzorgs)maatregelen zijn.
2. Ontwerp een infographic die heel visueel is en de kern van de informatie in één blik laat zien. Voer het ontwerp uit op A4- of A3-formaat.