Naar Mekka

Deze maand vond de hadj plaats. Miljoenen moslims gingen op bedevaart. Het voorbereiden van de tocht is al een hele onderneming. Lees meer in het artikel Bedevaart naar Mekka steeds duurder: 'Moslims sparen er jarenlang voor'

Woordenschat
▢ de hadj
▢ de pijler
▢ de pelgrim
▢ het quotum
▢ de autoriteiten

Leerdoel
▢ Ik kan de deelonderwerpen van een tekst benoemen

Opdracht
1. Wat zijn de deelonderwerpen van de tekst? Kies er maximaal vijf.
2. Schrijf bij elk deelonderwerp in één zin de hoofdgedachte op.
3. Vat met deze zinnen de tekst samen in maximaal drie zinnen.
4. Controleer je samenvatting door de tekst nogmaals globaal door te lezen. Vul je samenvatting waar nodig aan.
5. Kies een titel voor je samenvatting en leg je keuze voor deze titel uit.

Populaire posts