Een voorschot op de intocht

Al minstens zes jaar gaat de naderende sinterklaasviering gepaard met een stevige discussie. Voorstanders vinden dat het feest niet zonder kan. Tegenstanders vinden zwarte piet een kwalijk stereotype. Lees het artikel Alleen roetveegpieten tijdens landelijke intocht en Sinterklaasjournaal en bekijk de video voor een overzicht van het debat.

Leerdoel
▢ Ik kan de belangrijkste motieven voor het behouden en het veranderen van zwarte piet bespreken

Opdracht
Vat de belangrijkste argumenten voor en tegen de traditionele zwarte piet samen in een kleine infographic.