Klaar met hiv

Onderzoekers in Gent brachten belangrijk nieuws over hiv-genezing. Ze hebben een belangrijke stap gezet om het virus helemaal uit het lichaam te kunnen verbannen. Lees meer over hun onderzoek in het artikel Genezing hiv stap dichterbij: wetenschappers bereiken doorbraak

Woordenschat
▢ het restvirus
▢ de immuuncel
▢ de aidsremmer
▢ chronisch

Leerdoel
▢ Ik kan de ontdekking van de hiv-onderzoekers kort toelichten

Opdracht
Versla het nieuws voor tv. Lees het nieuwsbericht en schrijf een tekst van enkele zinnen. Draag de tekst in tweetallen aan elkaar voor, als een nieuwslezer of verslaggever. Luister goed naar elkaar of het nieuwsbericht voldoende wordt samengevat. Geef elkaar feedback over de inhoud.