Noodklok: veel jonge ´tandartsmijders´

Een grote groep kinderen blijft weg bij de tandarts. Dat heeft grote gevolgen volgens de tandartsen en moet worden gestopt. Lees wat zij willen in het artikel 'Honderdduizenden kinderen nog altijd niet naar tandarts'.

Leerdoel
▢ Ik kan verbanden binnen een tekst uitleggen
▢ Ik kan verbanden tussen teksten en andere media uitleggen

Opdracht
1. Waarvoor zijn tandartsen bang?
2. Wie moet volgens de tandartsen vooral actie ondernemen en wat moeten zij doen?
3. Waarom verwijst de tekst naar het AD (Algemeen Dagblad)?
4. Bekijk de video over niet kunnen slapen van de tandpijn. Leg het verband uit tussen deze video en het bericht over ´tandartsmijders´.
5. Bekijk de video over 6-jarigen. Leg het verband uit tussen deze video en het bericht over ´tandartsmijders´.
6. Bekijk de tekst (lees globaal) over gezondheid in Nederland. Leg het verband uit tussen deze video en het bericht over ´tandartsmijders´.