Sportonderzoek

Bij veel Nederlanders staat sport onder druk. Ze slaan vaak over. Onderzoek naar sportgedrag wijst op diverse oorzaken. Of ze sporten zelden of nooit. Lees over de uitkomsten van het onderzoek in Waarom sport de een vaker dan de ander?

Woordenschat
▢ sociaaleconomisch
▢ de interventie
▢ de leefbaarheid

Leerdoel
▢ Ik kan factoren bespreken die ons sportgedrag be├»nvloeden
▢ Ik kan manieren bespreken om sportgedrag te stimuleren

Opdracht
1. Welke factoren spelen een rol in ons sportgedrag?
2. Welke interventies om sport te stimuleren noemt het artikel?
3. Hoe definieert het artikel het begrip leefbaarheid?
4. Vat de interventies samen in een slogan.