Vogels in het nauw

Onderzoek in de VS en Canada spreekt van een grote terugloop in aantallen vogels. Diverse factoren dringen de vogels terug. Het nieuws over de VS en Canada heeft voorspellende waarde voor Europa, zeggen deskundigen. Ook daar nemen de aantallen als we niet oppassen sterk af. Lees het artikel Dramatische terugloop vogelpopulatie: ‘Cijfers zijn schokkend’

Woordenschat:
▢ de bevinding
▢ gerenommeerd
▢ de populatie
▢ het monitoringsprogramma

Leerdoel
▢ Ik kan de teruglopende vogelpopulatie verklaren

Opdracht
Vat de tekst samen in een tweet (144 tekens).