Brits geduld

In het Verenigd Koninkrijk mochten de burgers zich in 2016 uitspreken over hun lidmaatschap van de EU. Tot de grote verbazing van veel Britten en helemaal van de andere EU-lidstaten was de uitslag: een exit. De Britten weg uit de EU. Nu ligt na heel veel discussie, ruzie en choas een afspraak op tafel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Maar het Britse parlement wil de tijd nemen om alles goed te bekijken voordat het voorstel van de prime minister een wet wordt. Kortom: opnieuw uitstel. Bekijk in de video De Brexit-soap in twee minuten hoe de exit en de deal totstandkwamen.

Woordenschat
▢ het referendum
▢ de Brexit-deal

Leerdoel
▢ Ik kan belangrijke Britse argumenten noemen voor/tegen een Brexit

Opdracht
1. Bespreek met een kleine groep welke argumenten voor/tegen een Brexit in de video worden genoemd. Noteer ze in twee kolommen voor / tegen.
2. Vul de kolommen aan met andere argumenten die jullie kennen.
3. Bespreek mogelijke redenenen waarom de Britten graag met een afspraak of deal de EU wilden verlaten.
4. Vul de twee kolommen en redenen voor een deal aan als opdrachten 1 t/m 3 klassikaal worden besproken.