Divali en de verstikkende lucht van New Delhi

Zondag 27 oktober begint het vijf dagen durende feest van Divali. In India en in Indiase gemeenschappen in het buitenland gaat de viering gepaard met véél lichtjes en héél véél vuurwerk. Voor overbevolkte Indiase megasteden als New Delhi is het vuurwerk onmogelijk geworden. De smog van industrie en auto´s is al niet te beteugelen. Met vuurwerk van miljoenen inwoners erbij is de lucht verstikkend. Twee jaar geleden werden maatregelen van kracht. Lees hoe men het vuurwerk aan banden legde in het artikel Hoe valt feest van licht te rijmen met extreme luchtvervuiling in Delhi? (het artikel verscheen in 2017).

Woordenschat
▢ de agglomeratie
▢ de fijnstof
▢ de piekwaarden
▢ de smog
▢ lamleggen

Leerdoel
▢ Ik kan de ernstige luchtverontreiniging in Indiase steden verklaren

Opdracht
1. Leg in je eigen woorden uit wat wordt gevierd bij Divali.
2. Bespreek kort de verschillende oorzaken van de luchtverontreiniging.
3. Verklaar de piek in de luchtverontreiniging in oktober en november.
4.Wie zullen met name ernstige last hebben van de luchtvervuiling?
5. Waarom stuit een vuurwerkverbod op hevig verzet?
6. Bespreek kort de oplossingen die het artikel noemt.