Koerden onder vuur

(Istanbul)
De Amerikanen vertrekken, de Koerdische milities komen onder vuur te liggen van het Turkse leger. De hele wereld is verontwaardigd over het conflict dat zonder aanwezigheid van de Amerikanen onafwendbaar is geworden. Lees in het profiel dat de Volkskrant maakte wie de Koerden zijn en waarom de hele wereld zich met hun lot bemoeit.

Woordenschat
▢ schatplichtig
▢ etnisch
▢ de autonomie
▢ het zelfbehoud
▢ de slagkracht
▢ afzijdig

Leerdoel:
▢ Ik kan uitleggen waarom de hele wereld zich met het lot van de Koerden bemoeit

Opdracht
Lees de tekst en maak in tweetallen een woordweb/infographic over vier belangrijke onderwerpen in de tekst.

1. het vroegere plan voor een Koerdische staat
2. de rol van de Koerden in de strijd tegen IS
3. de leefomstandigheden van de vier groepen Koerden
4. het lot van de Koerden nu