Zaak dat Nederland ze terughaalt?

Op 1 november dient een kort geding van Nederlandse vrouwen die worden vastgehouden in een Syrisch kamp. Ze hebben spijt van hun reis naar IS-gebied en willen dat de Nederlandse staat hen met hun kinderen terughaalt. Lees in het artikel over het leven in de kampen en argumenten voor/tegen terughalen:Delftse Syriëganger Hafida (27): 'Ik zal iedere straf aanvaarden’.

Woordenschat
▢ deradicalisering
▢ repatriëring
▢ detentie

Leerdoel
▢ Ik kan belangrijke argumenten noemen voor/tegen terughalen van vrouwen en kinderen van IS-aanhangers

Opdracht

A Vragen
1. Wat zijn de belangrijkste argumenten van de advocaat van de vrouwen?
2. Waarom hebben de vrouwen volgens het artikel spijt van hun reis naar Syrië?
3. Wat vertelt het artikel over deradicalisering?
4. Op welke risico´s wijzen tegenstanders van terughalen?
5. Op welke risico´s wijzen voorstanders van terughalen?

B Voor/tegen
Breng de argumenten voor en tegen terughalen in beeld in een infographic.