Last van smartphones

8 tot en met 15 november is de week van de medawijsheid. Een week om eens te onderzoeken hoe wijs jongeren met media omgaan. Dat gebeurt in lessen in scholen en in enquêtes onder jongeren. Lees meer in het artikel Veel jongeren vinden hun smartphone belastend.

Woordenschat 
▢ de mediawijsheid
▢ de verrijking

Leerdoel 
▢ Ik kan de uitkomsten van het onderzoek in enkele regels samenvatten

Opdracht

A Vragen
1. Wat is het onderwerp van het artikel?
2. Wat is de hoofdgedachte?
3. Noteer de vragen die in het onderzoek zijn gesteld.
4. Beschrijf in één zin de last die jongeren ervaren.
5. Beschrijf in één zin de verrijking die de smartphone volgens jongeren ook biedt.
6. Bedenk vijf vragen die bij het onderzoek passen en waarvan je ook graag het antwoord zou willen weten.

B Campagne
In het onderzoek geven jongeren aan ook last te hebben van hun smartphone. Bedenk een goede slogan en verwerk die in een poster of een korte clip/vlog. Geef bij de slogan drie concrete tips hoe je het probleem (enigszins) kunt verhelpen. Presenteer je werk na afloop kort aan de klas.

C Mediawijsheid
Veel scholen leren je over mediawijsheid. Bespreek met een klasgenoot wat de vijf belangrijkste zaken zijn die je zou moeten leren binnen lessen mediawijsheid. Beargumenteer waarom je die zaken belangrijk vindt. Schrijf jullie antwoord in enkele zinnen op.