Welterusten!

Muziekwetenschappers hebben slaapliedjes van overal ter wereld langs de meetlat gelegd. In hoeverre lijken ze op elkaar als je ze goed analyseert? Lees meer over hun methode en conclusies in het artikel Slaapliedjes overal ter wereld even slaapverwekkend

Woordenschat
▢ universeel
▢ de context
▢ langs de meetlat
▢ de interval
▢ de cadans

Leerdoel
▢ Ik kan de methode en de belangrijkste conclusies van de muziekwetenschappers beschrijven

Opdracht

A Vereenvoudig
Lees de tekst. In de tekst vind je veel vaktaal. Vat de tekst per alinea samen in minder zinnen en eenvoudigere taal. Doe dat samen en bespreek steeds wat je opschrijft en hoe je omgaat met moeilijke termen in de alinea´s.

B Slaapliedje
Schrijf twee coupletten of een couplet en een refrein voor een slaapliedje waarin je de hoofdzaken van het artikel noemt.