´Santerclaus´

De ontstaansgeschiedenis van de kerstman is bijzonder en opvallend Nederlands. Lees in het artikel De kerstman van Odin tot Santa Claus hoe ook onze 'Santerclaus' bijdroeg aan Santa Claus.


Woordenschat
▢ de oppergod
▢ transformeren
▢ de commercie
▢ de cartoonist
▢ goedgemutst

Leerdoel
▢ Ik kan uitleggen hoe het kerstmanpersonage ontstond

Opdrachten

A Vragen
1. Maak de zin af. De schrijver gebruikt het woord kleinzoon (alinea 1) om....
2. Wie gaf de kerstman het uiterlijk dat wij nu kennen?
3. Coca Cola drukte zijn stempel op het uiterlijk van de kerstman. Leg uit.
4. Welk misverstand bestaat rond Coca Cola en de kerstman?
5. Wat is de relatie van de kerstman en de germaanse wereld?
6. Bespreek: Waaraan danken Sinterklaas en kerstman hun kleding en vervoer?
7. Bespreek: Wat gaf de Sint Nicolaasfiguur in Amerika een ander uiterlijk en karakter?

B Video
Maak een video over het ontstaan van de kerstmantraditie. Gebruik een passend decor (evt. op het digibord) als achtergrond. Geef een uitleg van 1 á 2 minuten.